Η εταιρεία μας ανέλαβε την εκτέλεση των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου ανακαίνισης καταστημάτων Σκλαβενίτης Α.Ε. στο νησί της Ρόδου. Το έργο αυτό είχε ως χαρακτηριστικά του τις υψηλές προδιαγραφές και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για κάθε κατάστημα. Το έργο ολοκληρώθηκε έως τώρα με πλήρη επιτυχία διατηρώντας την ποιότητα της κατασκευής σε υψηλά επίπεδα.