Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα για μόνιμη κατοικία

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος, τοποθετημένο σε βιομηχανική στέγη ( πάνελ ).

Εξυπηρετεί τις ανάγκες μόνιμης κατοικίας σε χωριό της Ρόδου και είναι με «προϊόντα-υλικά» Victron.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Παρακολούθηση απόδοσης και σωστής λειτουργίας από το κινητό τηλέφωνο διαδικτυακά.

Κάντε μας μια ερώτηση σχετικά με το έργο...