Το πρόγραμμα επιδοτεί μέχρι και το 75% της δαπάνης για ενεργειακές εργασίες αναβάθμισης κατοικιών

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους.
Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' οίκον
Σύστημα ζεστού
νερού χρήσης
Συστήματα
Smart Home
Image is not available
Image is not available
Θέρμανση, Κλιματισμός
Image is not available
Κουφώματα
Image is not available
Θερμομόνωση
Image is not available
Επιτρεπόμενες παρεμβάσεις
Slider
Image

Βελτιώστε το ενεργεικό αποτύπωμα της οικίας σας

Περισσότερες από 50.000 κατοικίες θα επωφεληθούν από το νέο Εξοικονομώ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πιο αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρεί την αίτηση , τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιήσει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και την τράπεζα με την οποία πρόκειται να συνεργαστεί, σε περίπτωση που κάνει χρήση δανείου για το ποσό της ιδίας συμμετοχής.

Η Rodos Energy με πολυετή εμπειρία σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναλαμβάνει μέρος ή ολόκληρη τη διαδικασία του προγράμματος από το πρώτο πρόγραμμα 2015-2016, διαθέτει ομάδα πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών ΄Γ τάξης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Συχνές ερωτήσεις για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»:

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;
Στόχος του Εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι η παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων της χώρας (μείωση των ενεργειακών αναγκών). Το Πρόγραμμα αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Α/Α
Κριτήριο

Βαρύτητα Συντελεστών

Καλύτερη βαθμολογία
(100 μόρια)

Χειρότερη βαθμολογία
(0 μόρια)

K1
Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*
50%
0,2
0,9
K2
Βαθμοημέρες
7%
1,4069
0,218
K3
Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ
5%
Η
Γ
K4
Παλαιότητα κατασκευής
3%
1955 και κάτω
2011
K5
Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας
14%
1.000(€)/άτομο οικογένειας
30.000(€)/άτομο οικογένειας
K6
ΑμεΑ**
7%
σταθερό
K7
Πολύτεκνοι***
7%
σταθερό
K8
Μονογονεϊκή Οικογένεια
7%
σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών
100%
Α/Α
Κριτήριο

Βαρύτητα Συντελεστών

Καλύτερη βαθμολογία
(100 μόρια)

Χειρότερη βαθμολογία
(0 μόρια)

K1
Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*
50%
0,2
0,9
K2
Βαθμοημέρες
7%
1,4069
0,218
K3
Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ
5%
Η
Γ
K4
Παλαιότητα κατασκευής
3%
1955 και κάτω
2011
K5
Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας
14%
1.000(€)/άτομο οικογένειας
30.000(€)/άτομο οικογένειας
K6
ΑμεΑ**
7%
σταθερό
K7
Πολύτεκνοι***
7%
σταθερό
K8
Μονογονεϊκή Οικογένεια
7%
σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών
100%
*Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων.
** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος (σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)
***Αναγκαίο πρόσφατο (εντός εξαμήνου) Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κάλυψη ιδωτικής συμμετοχής:

Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

Σύφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και ενημέρωση , η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής:

01
Με τους κωδικούς του taxisnet ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
02
Καταχωρεί τα οικονομικά του στοιχεία (φορολογητέο εισόδημα, προστατευόμενα μέλη κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση. Το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία της αίτησης μ’ αυτά που είναι καταχωρημένα στο taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση, η αίτηση προχωρά στο επόμενο στάδιο.
03
Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Αν ναι τότε καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του. Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του κωδικούς του taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.
04
Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν και υποβάλει την αίτηση. Προσοχή! Η τελική υποβολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο
05
Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου (Α’ ΠΕΑ) και καταχωρεί α) τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει β) το αντίστοιχο κόστος τους και γ) τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει με την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
06
Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σε μορφή pdf).
07
Ελέγχονται από το σύστημα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ακινήτου, επίτευξη ενεργειακού στόχου) καθώς επίσης γίνεται έλεγχος στην πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
08
Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και η αίτηση καταχωρείται στην πλατφόρμα ώστε να αξιολογηθεί μετά το κλείσιμο του χρονικού διαστήματος στο οποίο θα υποβάλλονται αιτήσεις (30 ημέρες). Εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει τα απαραίτητα μόρια κατά την αξιολόγησή της, τότε θα εντάσσεται στο πρόγραμμα και θα εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής.
09
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων και το κόστος του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (Α΄ ΠΕΑ και Β΄ ΠΕΑ). Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά kwh εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 28.000 ευρώ.
10
Ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει αν επιθυμεί να λάβει δάνειο για να καλύψει την συμμετοχή του στο κόστος των εργασιών. Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί. Η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του ωφελούμενου. Η τράπεζα εντός 15 ημερών οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή αν δέχεται να του χορηγήσει δάνειο. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο.
11
Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενου. Η δανειακή σύμβαση μετά την υπογραφή της ψηφιοποιείται και ανεβαίνει στο σύστημα.
12
Οι δαπάνες των παρεμβάσεων, θα εξοφλούνται από τον Ωφελούμενο και η επιχορήγηση θα αποδίδεται στον ίδιο. Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος. Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται στον ωφελούμενο, μετά τον ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υλοποίησης του έργου και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας.
13
Πραγματοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων. Φάση εργασιών. Απαιτούνται για όλες τις εργασίες φωτογραφίες πριν και μετά.
14
Ενεργεί ο μηχανικός την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση και μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα συντηρεί το Τ.Ε.Ε. Κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, θα ελέγχεται το όριο της απόκλισης της επιτευχθείσας εξοικονόμηση ενέργειας από την αρχικά υπολογιζόμενη, βάσει του Α’ ΠΕΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της κατοικίας κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες.
15
Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το χρηματικό ποσό που ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλει στους προμηθευτές, σύμφωνα με τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου. Το σύστημα εγκρίνει το τελικό κόστος και ο ωφελούμενος εξοφλεί τους προμηθευτές. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο, ενημερώνει την τράπεζα για την εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού του δανείου για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κλπ).

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης με
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Ποσοστό Επιχορήγησης με 
Δωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση

1
≤5.000
≤10.000
75%
40%
2
>5.000-10.000
>10.000-20.000
70%
40%
3
>10.000-20.000
>20.000-30.000
55%
40%
4
>20.000-30.000
>30.000-40.000
45%
40%
5
>30.000-50.000
>40.000-60.000
40%
40%
Ατομικό Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης με
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Ποσοστό Επιχορήγησης με 
Δωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση

1
≤5.000
≤10.000
75%
40%
2
>5.000-10.000
>10.000-20.000
70%
40%
3
>10.000-20.000
>20.000-30.000
55%
40%
4
>20.000-30.000
>30.000-40.000
45%
40%
5
>30.000-50.000
>40.000-60.000
40%
40%

Θα προτείναμε, εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα να επικοινωνήσετε με τη Rodos Energy ώστε να γίνει εγκαίρως η απαραίτητη προετοιμασία του φακέλου.

Κατεβάστε την προδημοσίευση του οδηγού της εφαρμογής
«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 2021Συμπληρώνοντας τη φόρμα θα λάβετε στο email σας τα πακέτα προσφορών της Rodos Energy για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

Στοιχεία*
E-mail:*
Τηλέφωνο:*
Επιθυμητές παρεμβάσεις:
Επισήμανση ακινήτου στο χάρτη
Θα θέλατε να μας επισημάνετε κάτι άλλο:
Recaptcha Word Verification: