Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.