Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Με γνώμονα την μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης , γίνεται:

  1. Καθημερινός απομακρυσμένος έλεγχος σωστής λειτουργίας και απόδοση του Φωτοβολταϊκού  Πάρκου 100 KWp
  2. Άμεση αποκατάσταση βλαβών και ετήσια συντήρηση.
  3. Ενημέρωση του επενδυτή – ιδιοκτήτη

Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 KWp διασυνδεδεμένο σε τρία τμήματα.

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.