Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 KWp διασυνδεδεμένο σε τρία τμήματα.

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα σε μικρή εξοχική κατοικία στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.