Συντηρήσεις Φ/B Συστημάτων

Με γνώμονα την μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης , γίνεται:

  1. Καθημερινός απομακρυσμένος έλεγχος σωστής λειτουργίας και απόδοση του Φωτοβολταϊκού  Πάρκου 100 KWp
  2. Άμεση αποκατάσταση βλαβών και ετήσια συντήρηση.
  3. Ενημέρωση του επενδυτή – ιδιοκτήτη