Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 100kWp με σταθερές βάσεις.

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.

Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 KWp διασυνδεδεμένο σε τρία τμήματα.