Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Προμήθεια και εκκίνηση αντλητικού συγκροτήματος σε Πυροσβεστικό Σύστημα ξενοδοχείου της Ρόδου