Πώληση & Εγκατάσταση Νέου ηχομονωμένου Η/Ζ Caterpillar 65 KVA Eltrak

Ηχομονωμένο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Caterpillar 65 KVA της εταιρείας Eltrak.

Εξυπηρετεί της ανάγκες επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στους Πεύκους Ρόδου, σε περίπτωση διακοπής δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.

Υπάρχει εγκατεστημένος πίνακας αυτομάτου μεταγωγής φορτίων και το Η/Ζ λειτουργεί σε αυτόματη θέση.

Κάντε μας μια ερώτηση σχετικά με το έργο...