Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σε δημόσιο κτήριο στη Ρόδο.

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα σε μικρή εξοχική κατοικία στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.