Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία - 28 Απριλίου

Ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία» έχει καθιερωθεί η 28η Απριλίου, από το 2001, ενώ η Ελλάδα έχει ενταχθεί επισήμως από το 2005 στην ομάδα των 100 και πλέον χωρών, ανά τον κόσμο, που συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization, ILO). Την ίδια ημέρα, εορτάζεται ταυτόχρονα και για λόγους συμβολισμού, η Ημέρα Μνήμης Εργατών (Worker’s Memorial Day), ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων.

 

Στόχος του Δ.Ο.Ε. είναι η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κρατών, οργανισμών, εργοδοτών, εργαζομένων) στον τομέα της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, «εθνική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας είναι εκείνη κατά την οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και καθηκόντων και όπου η υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται στην αρχή πρόληψης».

Τα στοιχεία που δίνει επίσημα ο Δ.Ο.Ε. και η Eurostat δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος και θα πρέπει να μας κάνουν να κινητοποιηθούμε άμεσα.

Παγκοσμίως σε ετήσια βάση:

  • Τα εργατικά ατυχήματα υπολογίζονται σε 270.000.000
  • Οι θάνατοι κατά την εργασία ή εξαιτίας αυτής φτάνουν τα 2.000.000
  • Τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών αγγίζουν τα 160.000.000
  • 440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από άσβεστο).
  • Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα και 6.000 κάθε ημέρα.

safetyfirst
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ετησίως:

Από εργατικά ατυχήματα θρηνούμε σχεδόν 5.000 ανθρώπινες ζωές και σχεδόν 160.000 επαγγελματικές ασθένειες, κυρίως καρκίνους.

Τεράστιο είναι το οικονομικό κόστος της μη πρόληψης, το οποίο ο Δ.Ο.Ε. υπολογίζει στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Για την Ελλάδα αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 6 δισ. Ευρώ ετησίως, ενώ φυσικά ανυπολόγιστες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις και η ανθρώπινη δυστυχία που προκύπτει από τα εργατικά ατυχήματα, τις αναπηρίες και τους θανάτους.

Τα τα στοιχεία που δίνει η Eurostat, τα οποία αναφέρονται μέχρι το 2007:

- το 2007, για το οποίο είναι διαθέσιμα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, 6,9 εκατομμύρια άνθρωποι υπέστησαν ένα ή περισσότερα ατυχήματα στους χώρους εργασίας

- κάθε 3,5 λεπτά σημειώνεται ένας θάνατος στην Ε.Ε. λόγω ατυχημάτων ή ασθένειας που σχετίζεται με τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος

- το 25% των εργαζομένων έχει δηλώσει ότι η εργασία του έχει ως επί το πλείστον αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του

- μεταξύ του 1999 και του 2007 η Ε.Ε. βελτίωσε την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καθώς τα θανατηφόρα ατυχήματα μειώθηκαν στην Ε.Ε. των 15, ενώ η ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον βελτιώθηκε ακόμα πιο δραστικά όσον αφορά στα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τα οποία κατέγραψαν δραματική μείωση

- παρά τα ενθαρρυντικά αυτά νέα, οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και οι οποίες εκδηλώνονται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα σαφώς παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

 

πρωτες βοηθειεςΣτη χώρα μας η κατάσταση πολύ υπολείπεται από το να χαρακτηριστεί απλά ως ικανοποιητική. Η παντελής απουσία συστήματος καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών και η μη ύπαρξη φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, είναι χαρακτηριστικές ελλείψεις, ενδεικτικές του όλου απογοητευτικού πλαισίου. Εκτός ελάχιστων, ακόμα, εξαιρέσεων, με ευαισθητοποιημένα στελέχη στη λήψη αποφάσεων, οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την τυπική κάλυψη των προβλεπόμενων νομικών υποχρεώσεών τους και δεν επενδύουν στην πρόληψη και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων.

Βασικοί πυλώνες του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας σε μια εταιρεία, είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας. Οι επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και εξουθενώνουν τους εργαζόμενους πρέπει να καταγγέλλονται, γιατί στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται ανθρώπινες ζωές.

 Healthandsafety

Πηγές:

https://www.sansimera.gr/worldays/

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

https://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=263&item_id=10887