Εξοικονομώ κατ' Οίκoν

  Βελτιώστε την ενεργειακή κλάση της οικίας σας
  Image is not available
  Image is not available
  Slider

  Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ,ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ" . Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα.


  Η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( η οποία δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα). Πιο αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρεί την αίτηση , τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιήσει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και την τράπεζα με την οποία πρόκειται να συνεργαστεί, σε περίπτωση που κάνει χρήση δανείου για το ποσό της ιδίας συμμετοχής.

   

  Η Rodos Energy με εμπειρία από το πρώτο πρόγραμμα , πολυετή εμπειρία σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας , και διαθέτοντας πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές ΄Γ τάξης , είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

  Συχνές ερωτήσεις για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»:

  Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»;

  Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

  Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

  Ειδικές ερωτήσεις για:

  Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

  Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου)

  Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
  • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017, (ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.  
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

   

  Πότε μια πολυκατοικία είναι επιλέξιμη;

  Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, επιλέξιμη θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

   

  Μπορώ να ενταχθώ εάν το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο;

  Μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου. Το πρόγραμμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση τη νομιμότητα του ακινήτου. Θα πρέπει να προηγηθεί νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου. Η Rodos Energy και οι συνεργάτες της μπορούν να αναλάβουν την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σας στο κτίριο σας και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας για το πρόγραμμα.

  Είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου; Ποια είναι η διάρκεια αποπληρωμής και πόσο το επιτόκιο;

  Στο εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ η λήψη δανείου δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

   

  Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;

  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 70 τ.μ. θα ενισχυθεί για 17.500 ευρώ.

   

  Το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα;

  Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και της δαπάνης του συμβούλου έργου, καλύπτεται από το πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ενεργειακού στόχου που τίθενται σε αυτή.

   

  Μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα ακόμα και αν έχω υψηλό εισόδημα;

  Ναι, όλοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ωφελούμενου καθορίζεται το ύψος της επιδότησης. Για εισόδημα πάνω από 35.000€ ατομικό ή 45.000€ οικογενειακό το ποσοστό επιχορήγησης είναι μηδενικό αλλά σας παρέχεται 100% άτοκο δάνειο και καλύπτονται 100% το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου έργου.

   

  Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και με τι ποσοστά επιδότησης;

  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

  • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ , Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
  • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
  • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
  • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
  • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
  • Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν
  • Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
  • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
  • Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

   

  Κατηγορία

  Ατομικό εισόδημα

  Οικογενειακό εισόδημα

  Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

  Αύξηση επιχορήγησης
  ανά προστατευόμενο μέλος

  Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

  1

  Έως 10.000

  Έως 20.000

  60%

  5%

  70%

  2

  10.000 έως 15.000

  20.000 έως 25.000

  50%

  5%

  70%

  3

  15.001 έως 20.000

  25.001 έως 30.000

  40%

  5%

  70%

  4

  20.001 έως 25.000

  30.001 έως 35.000

  35%

  5%

  70%

  5

  25.001 έως 30.000

  35.001 έως 40.000

  30%

  5%

  50%

  6

  30.001 έως 35.000

  40.001 έως 45.000

  25%

  5%

  50%

  7

  35.001 έως 40.000

  45.001 έως 50.000

  0%

  0%

  0%

  Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

  Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

  Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτίριο συμπεριλαμβανομένου της στέγης και της πιλοτής.

  Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

  Σύστημα ζεστού νερού χρήσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

  Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

  Σύφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και ενημέρωση , η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής:

  01
  Με τους κωδικούς του taxisnet ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
  02
  Καταχωρεί τα οικονομικά του στοιχεία (φορολογητέο εισόδημα, προστατευόμενα μέλη κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση. Το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία της αίτησης μ’ αυτά που είναι καταχωρημένα στο taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση, η αίτηση προχωρά στο επόμενο στάδιο.
  03
  Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Αν ναι τότε καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του. Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του κωδικούς του taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.
  04
  Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν και υποβάλει την αίτηση. Προσοχή! Η τελική υποβολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο
  05
  Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου (Α’ ΠΕΑ) και καταχωρεί α) τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει β) το αντίστοιχο κόστος τους και γ) τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει με την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
  06
  Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σε μορφή pdf).
  07
  Ελέγχονται από το σύστημα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ακινήτου, επίτευξη ενεργειακού στόχου) καθώς επίσης γίνεται έλεγχος στην πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  08
  Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και η αίτηση καταχωρείται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία του αιτήματος. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν και έχει το δικαίωμα να επισυνάψει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι επιλέξιμη και δεν υπάρχουν ελλείψεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια αριθμό πρωτοκόλλου.
  09
  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων και το κόστος του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (Α΄ ΠΕΑ και Β΄ ΠΕΑ).
  10
  Ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει αν επιθυμεί να λάβει δάνειο για να καλύψει την συμμετοχή του στο κόστος των εργασιών. Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί. Η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του ωφελούμενου. Η τράπεζα εντός 15 ημερών οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή αν δέχεται να του χορηγήσει δάνειο. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο.
  11
  Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενου. Η δανειακή σύμβαση μετά την υπογραφή της ψηφιοποιείται και ανεβαίνει στο σύστημα.
  12
  Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης γίνεται εκταμίευση του 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση των εργασιών. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δίνεται προκαταβολή με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του ωφελούμενου. Οι προμηθευτές και ο ωφελούμενος ενημερώνονται για την κατάθεση των προκαταβολών.
  13
  Πραγματοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων. Φάση εργασιών.
  14
  Ενεργεί ο μηχανικός την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση και μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
  15
  Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το χρηματικό ποσό που ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλει στους προμηθευτές, σύμφωνα με τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου. Το σύστημα εγκρίνει το τελικό κόστος και ο ωφελούμενος εξοφλεί τους προμηθευτές. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο, ενημερώνει την τράπεζα για την εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού του δανείου για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κλπ).

  Θα προτείναμε, εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα να επικοινωνήσετε με τη Rodos Energy ώστε να γίνει εγκαίρως η απαραίτητη προετοιμασία του φακέλου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού για κάθε Περιφέρεια.

  

  Συμπληρώνοντας τη φόρμα θα λάβετε στο email σας τα πακέτα προσφορών της Rodos Energy για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

  Στοιχεία*
  E-mail:*
  Τηλέφωνο:*
  Επιθυμητές παρεμβάσεις:
  Επισήμανση ακινήτου στο χάρτη
  Recaptcha Word Verification:
  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πεδία Αντιστάθμισης