Συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων

solar maintenance

Η Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων είναι βασική προϋπόθεση για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος σας.

Η τακτική ετήσια Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων παρατείνει την διάρκεια απόδοσης των υλικών, μηχανημάτων και γενικά την ομαλή και χρόνια λειτουργία του συστήματος.

Επίσης η τακτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων και ύπαρξη αντίστοιχου συμβολαίου συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρεία εξειδικευμένου χαρακτήρα επιβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου αυτές να αποζημιώνουν τους πελάτες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων σε ενδεχόμενες βλάβες.

Η Rodosenergy έχει ήδη αναλάβει την ετήσια προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα Δωδεκάνησα (Πάρκα, Στέγες και Αυτόνομα). Έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία να σας υποστηρίξει στην συντήρηση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

Η Rodos Energy αναλαμβάνει  την έγκαιρη αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του συστήματος σας προκειμένου να συνεχίσει να παράγει ενέργεια.

Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης Φ/Β Πάρκων

Εργασίες Αποψίλωσης (Πλύσιμο και κοπή χόρτων)

Ο τακτικός καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων ανεβάζει την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος από 5% έως και 25%. Οι ακάθαρτοι συλλέκτες μειώνουν δραστικά την απόδοση του συστήματος. Οι συλλέκτες μπορεί να λερωθούν από τη σκόνη, την γύρη, τα περιττώματα των πουλιών κλπ που  σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργούν ένα στρώμα που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η Rodos Energy χρησιμοποιεί συστήματα και υλικά καθαρισμού που δεν βλάπτουν τους συλλέκτες και δεν δημιουργούν άλατα στην επιφάνεια τους.

Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιείται ένα αυτοκινούμενο σύστημα (σε ευέλικτο φορτηγό – ανοικτού τύπου ) το οποίο συμπεριλαμβάνει:

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

Ενσωματωμένη αντλία σταθερής πίεσης.

Επαγγελματικά εργαλεία καθαρισμού και καθαριστικά φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικά προς το υλικό.

Για ττις αποψιλώσεις χρησιμοποιούνται :

Επαγγελματικά χορτοκοπτικά μηχανήματα που τα χειρίζονται εξειδικευμένοι χειριστές προκειμένου να αποφευχθεί κάποια ζημιά στο υλικό - σε συλλέκτες - κλπ

 

thumb IMG 2495 1024

Γιατί να συντηρείτε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα:

  • Μεγιστοποίηση της απόδοσης με αποτέλεσμα την αύξηση εσόδων σας.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και υλικών του πάρκου
  • Μείωση πιθανότητας δημιουργία βλαβών με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος.

Υπογράψτε τώρα με την Rodos Energy ένα ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης για να εξασφαλίσετε την μεγιστοποίηση του εισοδήματος σας από την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση.

 

IMG 2468

 

 Μη ξεχνάτε ότι:
α) Η συντήρηση του Φ/Β συστήματος με τον καθαρισμό των φ/β πλαισίων, αποδίδει περισσότερα στο σύστημα σας. Είναι πάντα απαραίτητη, για μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος. 
β) Μειώνεται η πιθανότητα βλάβης στο σύστημα.
γ) Η απόσβεση του κόστους συντήρησης είναι σίγουρα σύντομη.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα »