Φωτοβολταϊκά
Slide 2
ΕΗΖ 350 KVA Greenpower

Προμήθεια , Εγκατάσταση & Σύνδεση

Η Rodos Energy ανέλαβε την προμήθεια , μεταφορά και εγκατάσταση νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ονομαστικής ισχύος 350/385 KVA με αυτόματο πίνακα μεταγωγής , σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα

Location
Φαληράκι Ρόδου
Slide 2
Net Metering 100kW

σε δώμα ξενοδοχειακής μονάδας στο Φαληράκι Ρόδου

Panels
219
Energy
170 MWh/year
Location
Φαληράκι Ρόδου

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Photovoltaic
Systems

Read More...
Γεννήτριες

Generators
& Power Systems

Read More...
Σταθμοί Φόρτισης

Charging
Stations

Read More...
Συστήματα UPS

UPS
Systems

Read More...

Photovoltaic Systems (PV)

Comprehensive solutions with custom design and installation

Net Metering

to reduce or eliminate the cost of electricity from the grid

Photovoltaic Power Stations

selling solar electricity back to the grid

Solar Automation Solutions

to reduce or eliminate the cost of electricity from the grid

Home & Business Energy Update

Generators & Power Systems

capable of supplying specific parts or a whole electrical installation

Generator Rentals

We provide generator rentals for planned and emergency applications.

Maintenance

Equipment service and repair

Wholesaling & Retailing

Investing in your own generator with our reability expertise

Installation

Installation services of power systems with the latest automation panels.

Rodos Energy in Numbers

Our company  has handled many projects and counts years in experience, supporting a large client base

10 years of experience

500+ Projects

20+ Business Partners

150+ Clients

Trusted by

An indicative list of our business partners and some of our long-term collaborations.

Our Partners

Our Clients

  • Image AltImage Alt
  • Image AltImage Alt
  • Image AltImage Alt
  • Image AltImage Alt
  • Image AltImage Alt
    Image