1. Διασυνδεδεμένα Συστήματα
 2. Net-Metering (Αυτοπαραγωγή)
 3. Αυτόνομα Συστήματα
 4. Συντηρήσεις εγκαταστάσεων
Φωτοβολταϊκά
 1. Εγκατάσταση
 2. Συντήρηση
 3. Ενοικίαση
 4. Πώληση
Γεννήτριες
 1. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 2. Τεχνικός ασφαλείας επιχείρησης & εργοταξίου
 3. ΣΑΥ-ΦΑΥ
Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας
 1. Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 2. Εξοικονομώ κατ΄οίκον
 3. Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 1. Σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων για πράσινα κτίρια
 2. Προτάσεις βελτίωσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 3. Πεδία Αντιστάθμισης & Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας
Υπηρεσίες Μηχανικού
Slider

Net Metering - Αυτοπαραγωγή

Ενοικιάσεις Γεννητριών

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το πρόγραμμα επιδοτεί μέχρι και το 70% της δαπάνης για ενεργειακές εργασίες αναβάθμισης κατοικιών

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους.
Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»;
Σύστημα ζεστού νερού χρήσης
από ΑΠΕ
Image is not available
Θέρμανση, Κλιματισμός
Image is not available
Κουφώματα
Image is not available
Θερμομόνωση
Image is not available
Επιτρεπόμενες παρεμβάσεις
Επιτρεπόμενες παρεμβάσεις
Τι είναι;
Slider

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εταιρεία μας ανέλαβε τη μελέτη και εγκατάσταση πεδίου διόρθωσης συνημιτόνου CosΦ στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων ΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΣ.

Αναλυτικά το έργο...

Συντηρήσεις Φ/Β

Με γνώμονα την μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης , γίνεται:

 1. Καθημερινός απομακρυσμένος έλεγχος σωστής λειτουργίας και απόδοση του Φωτοβολταϊκού  Πάρκου 100 KWp
 2. Άμεση αποκατάσταση βλαβών και ετήσια συντήρηση.
 3. Ενημέρωση του επενδυτή – ιδιοκτήτη

Αναλυτικά το έργο...

Αυτόνομo Φ/Β Σύστημα

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος, τοποθετημένο σε βιομηχανική στέγη ( πάνελ ).

Αναλυτικά το έργο...