Φωτοβολταϊκά συστήματα

Ολοκληρωμένες λύσεις
μελέτης και εγκατάστασης

Μειώστε ή Μηδενίστε τη δαπάνη σας για την ηλεκτρική ενέργεια

Η Rodos Energy αναλαμβάνει τ ο σχεδιασμό, τις διαδικασίες σύνδεσης, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών συστημάτων

zero feed-in 
Φωτοβολταϊκά χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο

Διευκολύνεται η σύνδεση σε κορεσμένα δίκτυο φωτοβολταικών σταθμών επιχειρήσεων

Συστήματα Net Metering

Αξιοποιήστε τον ήλιο και αποκτήστε ένα πλήρες πακέτο για να γίνετε και εσείς άμεσα ένας παραγωγός πράσινης ενέργειας με διπλό κέρδος!

Μάθετε περισσότερα...

Αυτόνομα και Υβριδικά Συστήματα

Συστήματα που μπορούν να τροφοδοτήσουν με ρεύμα μία εγκατάσταση χωρίς την ύπαρξη Δικτύου Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή ηλεκτρικής γεννήτριας
Μάθετε περισσότερα...

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων είναι βασική προϋπόθεση για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος σας.
Μάθετε περισσότερα...

Συστήματα Net Metering

Αξιοποιήστε τον ήλιο και αποκτήστε ένα πλήρες πακέτο για να γίνετε και εσείς άμεσα ένας παραγωγός πράσινης ενέργειας με διπλό κέρδος!

Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Μηδενίστε το κόστος ενέργειας που πληρώνετε

Επενδυση με απόσβεση κάτω των τριών (3)ετών

με το τρέχον κόστος ηλεκτρικής ενέργειας η επένδυση σε σύστημα Net Metering με 100% ίδια κεφάλαια αποσβένεται σε χρονικό διάστημα κάτω των τριών ετών

Image

Εγκατάσταση με ελάχιστο κόστος συντήρησης

Τα συστήματα Net Metering έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης και οι συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ έχουν διάρκεια 25 έτη.

Παραγωγή ενέργειας χωρίς μπαταρίες

για τη λειτουργία και σύνδεση των συστημάτων με το δίκτυο δεν απαιτούνται μπαταρίες ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για ενδωμάτωση μπαταριών και αυτονομία της εγκατάστασης

zero feed-in

Φωτοβολταϊκά χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο & συνδεδεμένα σε 4 εβδομάδες με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ

Άμεση σύνδεση σε 4 εβδομάδες

Τροφοδότηση των συσκευών του δικτύου της επιχείρησης ή της οικίας.


Image
Image