Υπηρεσίες

Η Rodos Energy παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε ιδιώτες και σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Τα στελέχη μας είναι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που ενημερώνονται συνεχώς πάνω στις νέες τεχνολογίες, τις τάσεις και τους νέους κανονισμούς ώστε να σας παρέχουν την καλύτερη λύση.

Ηλεκτροπαραγωγά
Ζεύγη (Η/Ζ)

Η μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην περιοχή, άμεσα διαθέσιμη!

Ενοικίαση

Πώληση

Συντήρηση

Επισκευή

image

Σκέφτεστε την εγκατάσταση νέωνΦωτοβολταϊκώνή την υποστήριξη υφιστάμενων;

Ενεργειακές
Eπιθεωρήσεις

Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης
Image

Πεδία Αντιστάθμισης

H αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αύξηση της ρύπανσης που επιφέρει η παραγωγή της και η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων μας επιβάλλουν να θεσπίσουμε τρόπους εξοικονόμησης ενεργείας.

Image