Επαναπαρουσιάστηκε σήμερα το σχέδιο REPower EU της Ε.Ε. για αντιμετώπιση των επιπλοκών που έχει προκαλέσει η διαταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές ως αποτέλεσμα της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών και επιτάχυνση των ΑΠΕ για αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων σε όλες τις κατηγορίες κατανάλωσης.

Εξοικονόμηση

Η Κομισιόν θεωρεί την ενεργειακή απόδοση ως το συντομότερο και φθηνότερο τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης και μείωσης των λογαριασμών. Προτείνει ενίσχυση του δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης από το 9% στο 13% στα πλαίσια του Fit for 55. Επίσης, δημοσίευσε σήμερα νέα επικοινωνία προς τα κράτη-μέλη σχετικά με την εξοικονόμηση που περιέχει βραχυπρόθεσμες αλλαγές που θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση για πετρέλαιο κατά 5%. Επίσης, τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν οικονομικά μέτρα για την εξοικονόμηση, όπως μειωμένο φόρο για τα σχετικά συστήματα τη μόνωση και συσκευές. Τέλος, η Κομισιόν θέτει μια σειρά από επείγοντα μέτρα σε περίπτωση ακραίας διαταραχής των προμηθειών και πρόκειται να εκδώσει κατευθύνσεις για την προτεραιότητα των καταναλωτών και να διευκολύνει το συντονισμό του πανευρωπαϊκού σχεδίου μείωσης της ζήτησης.

Διαφοροποίηση προμηθειών και στήριξη των διεθνών εταίρων

Η Ε.Ε. συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της εδώ και μερικούς μήνες και έχει εξασφαλίσει ποσότητες-ρεκόρ LNG, όπως και αερίου από αγωγούς. Η νέα Ενεργειακή Πλατφόρμα θα επιτρέψει κοινές αγορές αερίου, LNG και υδρογόνου. Επόμενο βήμα είναι ο κοινός μηχανισμός αγορών που θα διαπραγματεύεται και θα συμβολαιοποιεί ποσότητες εκ μέρους των κρατών-μελών. Επίσης, η Κομισιόν θα εξετάσει νομοθετικά μέτρα που θα επιβάλουν τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας των κρατών-μελών.

Παράλληλα, η Εξωτερική Ενεργειακή Στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα θα διευκολύνει τη διαφοροποίηση και θα δομήσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με προμηθευτές, περιλαμβανομένου του υδρογόνου και άλλων τεχνολογιών. Η στρατηγική δίνει προτεραιότητα στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, ενώ στη Βόρεια Θάλασσα και τη Μεσόγειο πρόκειται να δημιουργηθούν μεγάλοι διάδρομοι προμήθειας υδρογόνου. 

Επιτάχυνση των ΑΠΕ

Το REPower EU προβλέπει τη μαζική επιτάχυνση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία, τα κτήρια και τις μεταφορές για ενισχυμένη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Η Κομισιόν προτείνει αύξηση του στόχου ΑΠΕ από το 40% στο 45% με βάση το πακέτο Fit for 55.

Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

- Μια Ευρωπαϊκή Ηλιακή Στρατηγική για διπλασιασμό των φωτοβολταϊκών ως το 2025 και την εγκατάσταση 600 γιγαβάτ ως το 2030.

- Πρωτοβουλία φωτοβολταϊκών στέγης με υποχρέωση εγκατάστασής τους σε νέα δημόσια και εμπορικά κτήρια, όπως και νέες κατοικίες.

- Διπλάσιο ρυθμό εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και μέτρα ενσωμάτωσης γεωθερμίας και ηλιοθερμικών για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης.

- Σύσταση για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των μεγάλων έργων ΑΠΕ και στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας ΑΠΕ ώστε τα έργα να αποτελούν προτεραιότητα δημοσίου συμφέροντος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν περιοχές με σύντομες αδειοδοτικές διαδικασίες και χαμηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο στα πλαίσια εργαλείου χαρτογράφησης για γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές.

- Στόχος για παραγωγή 10 εκατ. τόνων πράσινου υδρογόνου και 10 εκατ. τόνους εισαγωγών ως το 2030 για αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του άνθρακα και του πετρελαίου σε τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Θα χρειαστεί να συμφωνηθούν ενισχυμένοι υπο-στόχοι για τα συγκεκριμένα θέματα. Επίσης, η Κομισιόν δημοσίευσε δύο αποφάσεις για τον ορισμό και την παραγωγή του πράσινου υδρογόνου ώστε να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή του οδηγεί σε απανθρακοποίηση. Για την επιτάχυνση των έργων υδρογόνου, προβλέπονται πόροι 200 εκατ. ευρώ για έρευνα. Η αξιολόγηση των πρώτων σημαντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.

- Σχέδιο βιομεθανίου που θέτει τα εργαλεία για μια νέα βιομηχανική συμμαχία και οικονομικά κίνητρα ενίσχυσης της παραγωγής του σε 35 δισ. κ.μ. ως το 2030.

Μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές

Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων προβλέπεται να εξοικονομήσει έως 35 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ως το 2030, πέραν των όσων προβλέπει το Fit for 55.

Η Κομισιόν θα προσφέρει συμβόλαια για το πράσινο υδρογόνο στη βιομηχανία και συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας, με τη χρήση εσόδων από τους ρύπους. Επίσης μεταξύ άλλων θα προσφέρει καθοδήγηση για τις ΑΠΕ και τα διμερή συμβόλαια.

Για την εξοικονόμηση στις μεταφορές, θα παρουσιάσει σχετικό πακέτο για τα βαρέα οχήματα, όπως και συστάσεις προς τις πόλεις και τους ΟΤΑ για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές.

Έξυπνες επενδύσεις

Οι στόχοι του REPower EU απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις 210 δισ. ευρώ από σήμερα ως το 2027. Παράλληλα, ο περιορισμός των ρωσικών εισαγωγών θα αποφέρει έως 100 δισ. ευρώ ετησίως.

225 δισ. ευρώ είναι ήδη διαθέσιμα σε δάνεια μέσω του ταμείου ανάκαμψης. Επιπλέον, θα προτείνει την ενίσχυση των εθνικών ταμείων ανάκαμψης με άλλα 20 δισ. ευρώ από την πώληση δικαιωμάτων ρύπων που βρίσκονται σήμερα στο αποθεματικό σταθερότητας (MSR).

Πηγή: Energypress.gr

Πρόσφατα Άρθρα