Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικού λεωφορείου Δήμος Τήλου