Σταθμός Φόρτισης AC στον Αρχάγγελο Ρόδου

Ο φορτιστής εγκαταστάθηκε σε ιδωτικό χώρο.

Τύπος Φορτιστή

Με δυνατότητα ρύθμισης ισχύος από 1,4kW έως και 22kW, ο σταθμός φόρτισης Wallbox προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαθέσιμη παροχή ισχύος.

Διαθέτει αναγνώστη καρτών RFID και Dynamic Load Balancing στον βασικό εξοπλισμό και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου φορτιστών έως 90 συσκευών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Με δυνατότητες ενσωμάτωσης μονάδας επικοινωνίας, μετρητή MID, και προστασία από ρεύματα διαρροής Τύπου Β, προσφέρει ένα πραγματικά πλήρες πακέτο δυνατοτήτων για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Αυθημερών Εγκατάσταση


22 kW