Ενεργοποιείται τα τρία μεγάλα προγράμματα που θα μετατρέψουν 100.000 νοικοκυριά και 150.000 επιχειρήσεις και αγρότες σε παραγωγούς ενέργειας. Τι προβλέπει η τροπολογία που ψηφίζεται στη Βουλή. Διασφαλίζεται χώρος για σύνδεση στο δίκτυο.

Ανοίγει ο δρόμος για την «εκτόξευση» της αυτοπαραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση 100.000 φωτοβολταϊκών στέγης από νοικοκυριά και άλλων 150.000 από επιχειρήσεις και αγρότες με επιδότηση έως 60%. Ήδη στη Βουλή βρίσκεται η τροπολογία που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη του προγράμματος.

Μέσω του θεσμικού πλαισίου που θεσπίζει το ΥΠΕΝ προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, καθώς και ηλιοθερμικών συστημάτων από ιδιώτες, επιχειρήσεις και αγρότες αλλά και από νομικά πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς με χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και από άλλες πηγές.  

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: «Με το προτεινόμενο άρθρο χορηγείται εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων και μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και όλες οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα και για τη σύνδεση των συστημάτων.

Επιπλέον, δύναται να ορίζεται ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, το ποσοστό κάλυψης των διαχειριστικών εξόδων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος που θα γεμίσει 250.000 στέγες με φωτοβολταϊκά θα ξεκαθαριστούν μέσα από υπουργική απόφαση, ενώ ο Οδηγός για το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης θα εκδοθεί τον Νοέμβριο, προκειμένου να αρχίσουν να κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις τον Ιανουάριο του 2023.


Τα 250.000 αυτά φωτοβολταϊκά στέγης θα διαχωριστούν στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων για εγκαταστάσεις 10 κιλοβάτ ως εξής: 100.000 αφορούν σε εγκαταστάσεις σε κατοικίες, 75.000 σε στέγες επιχειρήσεων και 75.000 σε στέγες αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ήδη έχει προχωρήσει και νομοθετική ρύθμιση μέσω του άρθρου 97 του νόμου 4951/2022 του ΥΠΕΝ που διασφαλίζει τον χώρο σύνδεσης στο δίκτυο. Έτσι τα πρώτα 10 μεγαβάτ ανά υποσταθμό θα κατανέμονται κατά 40% σε κατοικίες, 30% σε αγρότες και 30% σε επιχειρήσεις.

Τρία προγράμματα για ενίσχυση των ΑΠΕ
Εξάλλου, «γκάζι» για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ πατάει η κυβέρνηση με τρία νέα προγράμματα. Όπως σημείωσε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου την περασμένη βδομάδα, εκτός του παραπάνω προγράμματος δρομολογείται η παροχή 160 εκατ. για φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής σε επιχειρήσεις και άλλων 100 εκατ. ευρώ σε ενεργειακές κοινότητες των δήμων προκειμένου να μειώσουν το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης του δήμου και να στηρίξουν ευάλωτους καταναλωτές.

Παράλληλα, προκειμένου το δίκτυο να μπορεί να υποστηρίξει την αυξημένη παραγωγή ΑΠΕ , μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δοθούν 116 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 14 υποσταθμών του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: businessdaily.gr