Η Rodos Energy ανέλαβε την προμήθεια , μεταφορά και εγκατάσταση νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ονομαστικής ισχύος 350/385 KVA με αυτόματο πίνακα μεταγωγής , σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα

Τόπος έργου: Φαληράκι Ρόδου

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΗΖ

Το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αποτελείται από Baudouin κατασκευασμένο στη Γαλλία, Alternator Stamford κατασκευασμένο από την Cummins

Ηχομονωτικό κάλυμμα υψηλής ποιότητας και πιστοποιημένης ηχομόνωσης της Ιταλικής Greenpower με controller Deep Sea Electronics

Συγκεκριμένα το Η/Ζ είναι το GP385 S/B-A με controller Deep Sea DSE7310 MKII

Εγκατάσταση

Η μεταφορά, εγκατάσταση και ηλεκτρολογική σύνδεση του ΕΗΖ έγινε από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της Rodos Energy σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

350/385 kVA
350/385 kVA

Τριφασική
Τριφασική

Υδρόψυκτη
Υδρόψυκτη

Πετρελαίου
Πετρελαίου

1500rpm
1500rpm

Ηχομονωμένη
Ηχομονωμένη