Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος(Αυτοπαραγωγού) Net Metering 100kwp

Η Rodos Energy ανέλαβε την εγκατάσταση και σύνδεση του 1ου Φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering σε παροχή μέσης τάσης με υποσταθμό , στη Ρόδο με ονομαστική εγκατεστημένη ισχύ Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 100 kWp για την εξοικονόμηση ενέργειας σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στο Φαληράκι της Ρόδου

1

219 φωτοβολταϊκά πλαίσια Jinkosolar JKM455M-60HL4-V ονομαστικής ισχύος 455Wp

2

Μετατροπείς δικτύου 1Χ HUAWEI SUN2000-100KTL-M1, 1ΧHUAWEI SUN2000-20KTL-M0

3

Πιστοποιημένο σύστημα στήριξης ανοδιομένου αλουμινίου Solfie της Alumil

4

Ηλεκτρολογικοί πίνακες DC/AC με αντικεραυνική προστασία και πιστοποιημένα καλώδια Solar για το DC

Ενεργειακά μεγέθη

Το σύστημα έχει ικανότητα παραγωγής περίπου 160.000kWh / έτος . 


 Ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται σε λιγότερο από 2,5 έτη.