Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο και την ιστορία των ενεργειακών συστημάτων και να μάθουν πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια που φωτίζει τα σπίτια και τα σχολεία μας.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ενεργά τα παιδιά καθώς έπρεπε να απαντούν σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με τα ενεργειακά συστήματα και τις μορφές ενέργειας. 
Η δημιουργία οικολογικής συνείδησης και η απόκτηση αίσθησης των ενεργειακών μεγεθών αποτελεί υποχρέωση όλων μας προκειμένου οι νέες γενιές να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη μείωση των ενεργειακών αναγκών αλλά και της ορθής χρήσης των συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια.