Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά και Υβριδικά Συστήματα

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομάζονται τα συστήματα που μπορούν να τροφοδοτήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση χωρίς την ύπαρξη Δικτύου Ηλεκτρισμού ή ηλεκτρικής γεννήτριας. Εφόσον ένα σύστημα σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί σωστά μπορεί να σας απαλλάξει από την ανάγκη ηλεκτροδότησης του κτιρίου σας για πάνω από 20 χρόνια!

Οι μηχανικοί μας έχουν την εμπειρία στο σχεδιασμό αυτόνομων φωτοβολταϊκών ή υβριδικών συστημάτων για πάνω από μία δεκαετία. Βασικό χαρακτηριστικό στα συστήματα που σχεδιάζουμε είναι η μεγάλη επεκτασιμότητα. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα σήμερα το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις αυξανόμενες ανάγκες σας εύκολα χωρίς την απαξίωση του αρχικού εξοπλισμού.

Η τεχνολογία των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια παρέχοντας πλέον στον μηχανικό-σχεδιαστή αλλά και στον καταναλωτή να καλύψει κάθε ιδιαίτερη ανάγκη και προδιαγραφή. Συνηθίζεται σε αρκετές περιπτώσεις ο σχεδιασμός και η κατασκευή υβριδικών συστημάτων.

Τα υβριδικά συστήματα είναι συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος με ανεμογεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος - Η/Ζ). Το υβριδικό σύστημα εφαρμόζεται κυρίως σε βαρέως τύπου οικιακά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα. Σημαντική επίσης είναι η χρήση της ανεμογεννήτριας, όπου αυτό επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους και τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος, στο φωτοβολταικό σύστημα για τα συστήματα που προορίζονται για ετήσια χρήση. Η ενσωμάτωση ανεμμογεννήτριας ειδικά το Χειμώνα όπου η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά είναι ιδιαίτερα μειωμένη παίζει καθοριστικό ρόλο στην αυτονομία και την επάρκεια ενέργειας του συστήματος. Παράλληλα η ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου, συνήθως ενεργοποιείται αυτόματα σε έκτακτες περιπτώσεις για να υποβοηθήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε ρόλο backup ή σε ρόλο UPS μέρους ή ολόκληρης της εγκατάστασής σας. Χρησιμοποιώντας έναν μετατροπέα-διαχειριστή ενέργειας μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δε θα μείνετε από ρεύμα ανεξαρτήτως της ποιότητας ρεύματος και των διακοπών του κεντρικού δικτύου ΔΕΗ. Σε τέτοιες περιπτώσεις το υβριδικό σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ ή ηλεκτρογεννήτρια και είναι εγκατεστημένα σε συνδυασμό με το κεντρικό δίκτυο. Το κεντρικό δίκτυο μπορεί είτε να χρησιμοποιείται ως εφεδρική πηγή σε περίπτωση ανάγκης είτε να φιλτράρεται από ειδικές διατάξεις προστασίας προκειμένου να είστε σίγουροι ότι δε θα υπάρξει βλάβη σε ευαίσθητο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα υβριδικά συστήματα κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία σημαντικών οικιακών ή επαγγελματικών εφαρμογών ή εφαρμογών πρώτης ανάγκης όπως στρατιωτικές μονάδες, σταθμούς κινητής τηλεφωνίας και σε άλλες περιπτώσεις όπου το κεντρικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα (διακοπές ή διακυμάνσεις τάσης).

Image