Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων και συστημάτων στέγης

Έχετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και θα θέλατε να ξέρετε ότι κάποιος το φροντίζει για την καλή του λειτουργία;

Image

Πως θα επωφεληθείτε από τη συντήρηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος;

Εξασφαλίζει τη μακροβιότητα του

Προστατεύει την επένδυση σας

Συμβάλλει στη διατήρηση της υψηλής απόδοσης

Προλαμβάνει τη μείωση της παραγωγής

Επιτυγχάνουμε τη διασφάλιση της συνεχούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος

Αναλαμβάνουμε προληπτικό και τακτικό έλεγχο

Βέλτιστη απόδοση του συστήματος

Έγκαιρη εύρεση πιθανών προβλημάτων

Άμεση επίλυση από τα συνεργεία μας

Γιατί είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος;

Με τον τακτικό έλεγχο, βελτιστοποιούμε την ασφάλεια της λειτουργίας του ΦΒ πάρκου, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Επίσης παρέχονται από τη Rodos Energy οι δυνατότητες για:

Σταθερή απόδοση

Πιο συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συχνά εμφανίζουν μάζες από σκόνη, γύρη, καθώς και περιττώματα πουλιών, κάτι που σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργεί ένα στρώμα που μειώνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία.

Απομακρυσμένος έλεγχος (monitoring),

Η παρακολούθηση της απόδοσης των πάρκων διαδικτυακά, επιτρέπει την έγκαιρη αντίδραση σε ενδεχόμενα προβλήματα, εξασφαλίζοντας την σταθερότητα στην παραγωγή ενέργειας και μειώνοντας παράλληλα τις απώλειες εσόδων.

Συμβόλαιο Συντήρησης

Η παροχή του αντίστοιχου συμβολαίου συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρεία εξειδικευμένου χαρακτήρα, πρόκειται να καλύψει τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου αυτές να αποζημιώνουν τους πελάτες επενδυτές φωτοβολταϊκών πάρκων σε ενδεχόμενες βλάβες.

Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα υλικά καθαρισμού που δεν βλάπτουν τους συλλέκτες, αποφεύγοντας τη δημιουργία αλάτων στην επιφάνειά τους,

Image
Image

Όργανα μετρήσεων & ειδικός εξοπλισμός

Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό παρακολούθησης προηγμένης τεχνολογίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα στους μηχανικούς μας την πρόωρη αναγνώριση πιθανών βλαβών, όπως σκιάσεις και φθορές στα πάνελ ή σφάλματα στον λοιπό εξοπλισμό.

Image