Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών (Γεννητριών)

Από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε την μηνιαία ή την τρίμηνη συντήρηση της γεννήτριας σας, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή δυσκολία στη λειτουργία, σας εξυπηρετούμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

Εργασίες που πραγματοποιούνται στην συντήρηση : 

 

Α) Συντήρηση πετρελαιοκινητήρα

 • Αλλαγή λιπαντελαίων.
 • Αλλαγή φίλτρων ελαίου
 • Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
 • Αλλαγή φίλτρων αέρος
 • Έλεγχος διαρροών λιπαντελαίου και ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος εντάσεως ιμάντων
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών και μηχανικών στροφών (ρύθμιση)
 • Έλεγχος καταλληλότητας ψυκτικού υγρού και καθαρισμός ψυγείου.
 • Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης νερού
 • Σύσφιξη κολάρων μεταλλικών συνδέσμων και καλωδίων

 

Β) Ηλεκτρογεννήτρια

 • Έλεγχος διεγέρτριας 
 • Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης
 • Έλεγχος και ρύθμιση AVR (σταθερή τάση) 

 

Γ) Ηλεκτρικό μέρος πετρελαιοκινητήρα

 • Έλεγχος δυναμό, μίζας
 • Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας καυσίμων
 • Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών

 

Δ) Πίνακας αυτοματισμού και μεταγωγής ισχύος

 • Έλεγχος προστασιών πετρελαιοκινητήρα
 • Έλεγχος αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.
 • Καθαρισμός των ηλεκτρικών πινάκων και αυτομάτων ισχύος

Image