Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Project Management

Η Rodos Energy διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση, παρακολούθηση και διαχείριση τεχνικών έργων (Project Management). Η έμπειρη ομάδα μηχανικών είναι σε θέση να ολοκληρώνει μεταξύ άλλων, σύνθετα και υψηλών απαιτήσεων τεχνικά έργα.

Συνέπεια & Επαγγελματισμός

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών, δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες και συνεργάτες να υλοποιήσουν τα πιο εξειδικευμένα και απαιτητικά έργα σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τα έργα διαχειρίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό τηρώντας τις προδιαγραφές που ορίζουν οι μελέτες του κάθε έργου και σύμφωνα με τους κανονισμούς και την εκάστοτε νομοθεσία.

Χρειάζεστε έναν συνεργάτη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πως θα υλοποιήσουμε το δικό σας Project

Image