Χάρτης Η/Ζ

Products

Με γνώμονα την μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης , γίνεται:

  1. Καθημερινός απομακρυσμένος έλεγχος σωστής λειτουργίας και απόδοση του Φωτοβολταϊκού  Πάρκου 100 KWp
  2. Άμεση αποκατάσταση βλαβών και ετήσια συντήρηση.
  3. Ενημέρωση του επενδυτή – ιδιοκτήτη

Αναλυτικά το έργο...

Manufacturer: Renewable Energy

Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 KWp διασυνδεδεμένο σε τρία τμήματα.

Las Vegas

Αναλυτικά το έργο...

Ετήσια συμβόλαια συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Αναλυτικά το έργο...